sunnuntai 25. kesäkuuta 2017

EU = Uusi Rooma

EU:n tulevaisuus vaikuttaa globaalisti katsottuna melkoiselta kysymysmerkiltä.

Uhkia ovat haluttomuus täyden liittovaltiomallin luomiseen ja toteuttamiseen sekä väestön vanheneminen ja väheneminen, mikä ilman lisäponnistuksia johtaa pitkän aikavälin talousongelmiin. Ilman nykyisen tasoista maahanmuuttoa EU:n väestömäärä vähenee voimakkaasti.

Vaikka on todennäköistä, että talouskasvuun ja talouden turvaamiseen ei välttämättä tarvita kovin suuria väestölisäyksiä millään alueella, niin talousalueen kokonaisasukasmäärällä on vaikutus suuralueen merkitykseen sekä houkuttelevana markkina-alueena että globaalitason toimijana.

EU:n väestömäärän kehitys ilman suurta maahanmuuttoa on melko vaisua. Väestön kokonaismäärä on nykyisellä kasvuvauhdilla vain reilut 500 miljoonaa vuonna 2050. Jos Britannia pysyisi EU:n jäsenenä, olisi väestömäärä 65–70 miljoonaa suurempi.

Kun vastaavana ajankohtana on Kiinan väestömäärä noin 1,6 miljardia asukasta, Intian reilut 1,8 miljardia asukasta sekä Etelä-Amerikan noin 900 miljoonaa, niin EU:n merkitys ainakin tällä tekijällä mitattuna alkaa globaalitasolla olla melko vähäinen.

Vaikka Pohjois-Amerikan väestömäärä on vuonna 2050 noin 460 miljoonaa, siis selvästi EU:ta pienempi, niin Meksiko ja Väli-Amerikka sekä iso osa Etelä- Amerikan populaatiosta on aivan vieressä, joten Amerikoiden kokonaisuus ylittää selvästi EU:n kaikin tavoin.

Kun katsotaan talouden kehitystä vuodesta 1990 vuoteen 2015, niin BKT/asukas on eri suuralueilla kasvanut seuraavaa vauhtia (laskettu ostovoimakorjattuina ja vuoden 2011 rahanarvossa):

EU 43 %
Kiina  790 %
Intia    220 %
Pohjois-Amerikka 42 %
Etelä-Amerikka 47 %
Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka 58 %

EU:n taloudellinen kehitys 25 vuoden aikana ei ole riittänyt Kiinan, Intian, Etelä-Amerikan eikä Lähi- Idän ja Pohjois-Afrikan vauhdille. Suurin selittäjä on tietysti näiden muiden alueiden alhainen lähtötaso. Pohjois-Amerikka on kulkenut samaa tasoa kuin EU, mutta Pohjois-Amerikan BKT/asukas on USD:ssa mitattuna noin 46 % korkeampi kuin EU:ssa vuonna 2015, joten Pohjois-Amerikka on selvästi EU:ta paremmassa tilanteessa.

Jos EU haluaa olla vaikuttaja maailmanpolitiikassa, on sen kyettävä saamaan taloudellinen tuotoksensa kehittymään riittävästi, jotta sillä on taloudellista ja muutakin painoarvoa vielä vuonna 2050. Jos edellä olevat suhteellisen suuret kasvuerot jatkuvat, pienenee EU:n merkitys globaalissa taloudessa todella paljon vuoteen 2050 mennessä. Näin tapahtuu, vaikka muiden suuralueiden kasvuvauhti puolittuisi.

Jos samalla myös väestömäärällinen kehitys taantuu, niin EU menettää myös tätä kautta kiinnostavuuttaan globaalitalouden toimijana.

Mitä siis EU voisi tehdä, joka voisi kääntää merkittävästi suunnan vuoteen 2050 mennessä?

Olisiko aihetta pohtia Uuden Rooman vaihtoehtoa, jossa

Lähi-Idän maat ja Pohjois-Afrikan maat olisivat EU:n jäseniä?
 
Tällöin EU:n väestömäärä olisi ollut vuonna 2015 ollut 930 miljoonaa ja vuonna 2050 olisi väestömäärä jo 1,2 miljardia. Lisäksi viimeisten 25 vuoden aikana mainittu alue on kehittynyt selvästi EU:ta paremmin tällä talouden mittarilla laskettuna.

Tämä ’Uusi Rooma’ -alue olisi jonkin verran suurempi kuin Rooman valtakunta laajimmillaan.

EU olisi selvästi suurin taloudellinen suuralue jo vuoden 2015 ostovoimakorjatulla BKT:lla mitattuna, sillä koko talouden BKT olisi ollut suuralueilla:

                       miljardia USD
EU                           25.600 
Kiina                        18.600 
Pohjois- Amerikka   18.500

Tällä ’Uusi Rooma’ EU:lla olisi laaja väestöpohja ja lähtökohtaisesti kohtuullinen kasvuvauhti ja ainakin riittävästi nuorta työvoimavarantoa.


Edellisessä kirjoituksessa esiintuomani mahdollinen ongelma erilaisista arvoista ja asenteista ratkaistaisiin samoin kuin Rooman valtakunnassa aikoinaan ratkaistiin:

Annetaan kunkin harjoittaa omaa uskontoaan ja soveltaa paikallisesti omia sääntöjään, kunhan maksavat veroa keisarille (- anteeksi - Merkelille).

Tämä ’Uusi Rooma’ EU-asenne voisi myös ratkaista sen älyttömän byrokratian ja säädösviidakon, jonka nykyinen EU on itselleen kehittänyt.

Lisäperusteina ’Uusi Rooma’ EU:lle mm.:

- Hyvin toteutettu ’Uusi Rooma’ EU vähentää näiltä alueilta tulevaa muuttoliikettä, koska talouden toimintaa voidaan jakaa koko EU:n alueelle.
- ’Uusi Rooma’ EU saisi sisämarkkinoilleen kaikki alueella olevat luonnonvarat.
Eteläraja ja Kaakkoisraja toimivat myös puskurina etelästä ja kaakosta tulevalle muulle muuttoliikkeelle.
- EU on kiitelty rauhanprojekti, joten nyt sitä rauhaa voidaan viedä vielä uusille EU-alueille ja tätä kautta EU voisi saada hienoja tunnustuksia ja palkintoja.

Jos EU ei toimi, sille alkaa auringonlaskun aika kuten kiinalainen sananlasku toteaa:
”Kun pienet miehet (naiset) alkavat heittää pitkiä varjoja, se merkitsee, että aurinko on laskemassa.”

De Gaulle sanoi aikanaan, kun häneltä kysyttiin keitä EU:hun Brysseliin tulee lähettää:
”Lähettäkää sinne tyhmimmät.”

Keijo Korhosen mukaan ainakin Suomessa on hänen ohjettaan hyvin noudatettu.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti