torstai 22. kesäkuuta 2017

Onko Emmanuel Macron liika viisas vai ns. hyödyllinen idiootti?

Hyödyllinen idiootti on poliittisessa kielenkäytössä hyväuskoinen henkilö, joka on saatu houkuteltua kehumaan huonoa hallintoa. Käsitteen on väitetty alun perin olleen Neuvostoliiton johtajan Vladimir Leninin käyttämä nimitys Neuvostoliitolle myötämielisistä ei-kommunisteista. (Wikipedia)

Emmanuel Macron osallistui muslimien iftar-illalliselle, joka järjestettiin paaston päätteeksi. Hän loihe lausumaan järjestäjille:
- Tiedän, että ette ole ainoa ääni, joka Ranskassa edustaa islamia, koska uskontonne ilmenee monimuotoisena ja monien äänien edustamana. Monimuotoisuudelle on annettava tilaa.

Lisäksi Macron korosti, että muslimien osallisuus on tärkeä osa terrorismin ja Isisin vastaista taistoa. Lopuksi Macron sanoi, että ranskalaisten ei tule luulla, että valtio ja islam eivät voisi olla yhteensopivia. Uskon nimissä ei voida uhmata maan lakeja, eivätkä ranskalaiset voi hyljeksiä islamin uskoa, hän totesi.

En ihan tarkkaan oivaltanut kaikkea, mitä Macron tarkoitti puheissaan, mutta kun tarkastelee Pew Research Centerin tutkimusta The World`s Muslims: Religion, politics and society, niin voi olla aikamoinen matka saada sanoista teot.

Mainitun tutkimuksen mukaan maailman eri kolkilta haastatellut muslimit haluavat mm. sharialain voimaan asuinmaassaan seuraavasti:
- Etelä-Aasia  84 %
- Kaakkois-Aasia 77%
- Lähi-Itä  ja Pohjois-Afrikka 74%
- Saharan eteläpuolinen Afrikka 64%

Sharialain kannatus vaihtelee toki maittain, mutta on monessa maassa sangen suurta. Myös omien tuomioistuinten kannatus on merkittävää useissa maissa. Esimerkiksi Egyptissä 94 % ja Afganistanissa 78 % kannattaa sitä, että uskonnolliset tuomarit ratkaisevat perhe- ja omaisuusriidat. Hajonta on tietysti huomattava, mutta silti esimerkiksi suhteellisen maallistuneessa Tunisiassakin 42 % on samaa mieltä. Turkissa oli vastaava luku vain 14 %.

PEW:n mukaan on kuitenkin lohdullista se, että suurehko osa vastaajista oli sitä mieltä, että sharialakia sovellettaisiin vain muslimeihin.

Sen sijaan maallistuneissa länsimaissa voi tulla muslimien kanssa erimielisyyttä siinä, että PEW:n mukaan merkittävä osa vastaajista piti tärkeänä uskomista Jumalaan, joka usko osoittaa henkilön moraaliseksi henkilöksi. Tämän vuoksi ylivoimaisesti suurin osa vastaajista suhtautui sangen kielteisesti esimerkiksi prostituutioon, homouteen, itsemurhaan, avioliiton ulkopuoliseen seksiin, alkoholin juomiseen, aborttiin ja eutanasiaan. Jonkin verran eroja voi myös ilmetä naisten oikeuksien suhteen verrattuna eurooppalaiseen päävirtaukseen.

PEW:n tutkimus on tehty vuonna 2013, joten joitakin muutoksia on varmasti tapahtunut asenteissa. Mutta on erittäin epätodennäköistä, että asenteet olisivat lähentyneet länsimaalaista ajattelua.Vaikuttaa siltä, että suuressa osassa islamilaista maailmaa perusarvot ja asenteet ovat ristiriidassa eurooppalaisten perusarvojen ja asenteiden kanssa. Kuitenkin Eurooppaan tulevat muslimit saapuvat juuri näiltä tutkituilta alueilta ja tutkituista maista.

On siis mielenkiintoista nähdä, miten Emmanuel Macron aikoo yhteen sovittaa Ranskan asukkaiden ja maahantulevien muuttajien arvot ja asenteet. Suurena haasteena on varmasti hänen esittämänsä
turvallisuuden, mutta myös moraalin ja sivistyksen säilyttäminen 
(kuten hän Iltalehden artikkelin mukaan totesi).


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti