maanantai 1. toukokuuta 2017

Voi Eurooppa parka! Osa 2

Tarkastelin hieman erästä suuresti erityisesti Eurooppaan liittyvää kehityssuuntaa. Se on väestön kasvu, nimenomaan muualla kuin Euroopassa. Euroopan maissahan väestön lisääntyminen on suhteellisen alhaista, lähes kaikissa maissa ns. hedelmällisyysluku on alle 2, joka tarkoittaa, että väestön määrä alkaa vähetä.

Sen sijaan Euroopan lähialueella ja erityisesti Afrikassa väestömäärä kasvaa edelleen, ja kasvaain melko paljon.

Mikä sitten on väestön kasvun ja taloudellisen kehityksen suhde? Halusin testata ajatusta Afrikan muutaman maan osalta. Olisiko tarkasteltujen maiden taloudellinen kehitys ollut parempi ja jos niin minkä verran, jos väestönkasvu olisikin ollut maltillisempi?

Taustaoletukset ovat seuraavat:
- Satunnaisesti valitut maat ovat Algeria, Egypti, Etelä-Afrikka, Ghana ja Nigeria
- Taloudellista kehitystä mitataan BKT/asukas vuonna 2015
- BKT/asukas on ostovoimakorjattu ja USD
- Kaikkien tarkastelumaiden väestönkasvu olisi ollut suhteellisesti samantasoinen Kiinan väestökehityksen kanssa. Kiinan väestö aikavälillä 1990–2015 kasvoi noin 21 %.

Kysymys, johon hain vastausta, on:

Kuinka paljon tarkastelumaan BKT/asukas olisi ollut suurempi, mikäli ao. maan väestökasvu olisi ollut sama kuin Kiinassa tarkastelujaksolla?

Ja vastauksia:

Algerian BKT/asukas olisi ollut noin 18.500 USD ja 26 % toteutunutta korkeampi.

Egyptin osalta vastaavat luvut ovat 14.700 USD (+ 35 %)

Etelä-Afrikan osalta BKT/asukas oli 16.300 USD (+23 %)

Ghanan BKT/asukas oli 6.500 USD (+ 55 %)

Nigerialla olisi vielä suurempi ero eli BKT/asukas oli 9.500 USD (+58 %)

Kaikkien tarkastelumaiden osalta voidaan todeta, että maltillisempi väestönkasvu olisi antanut enemmän jaettavaa eli BKT/asukas olisi ollut merkittävästi korkeampi.


Esitetyt BKT/asukas tasot ovat jo suhteellisesti hyviä. Kun katsotaan muutaman Euroopan maan vastaavia ostovoimakorjattuja BKT/asukas tasoja:

Bulgaria         18.200
Kroatia           22.500
Romania        22.100
Turkki             20.000

voidaan todeta, että esimerkiksi Algeria ja Etelä-Afrikka olisivat jo kohtuullisen lähellä näitä tasoja.

Huolimatta siitä, että otanta suuresta ja kymmenien maiden mantereesta on pienehkö, niin tulokset tuskin muuttuvat, vaikka otantaa laajentaisikin. Tarkasteltujen maiden asukasluku on noin kolmannes Afrikan koko väestömäärästä.


Mikä on sitten mielestäni tarkastelun merkittävin johtopäätös? Se on seuraava:

Mikäli Afrikan maat eivät saa väestönkasvuaan ”kuriin” kuten Kiina on saanut, niillä ei ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia saavuttaa riittävää taloudellista kehitystä turvaamaan ao. maassa pärjäämistä, vaan jotain muuta ilmenee.

On ennakoitu, että Afrikan väestömäärä, joka on nyt runsaat 1,2 miljardia, kaksinkertaistuu 2050–2060 mennessä, joten paineet tämän muun ilmentymiseen kasvaa olennaisesti nykyisestä.


Mitä tekemistä asialla on Euroopan kanssa?

Jos Afrikan väestömäärä kasvaa oletettua vauhtia, niin maat eivät voi kehittyä taloudellisesti riittävästi vaan ne jäävät enemmän ja vähemmän kehittymättömiksi.  Eräs keino parantaa maan ja väestön tilannetta on tällöin se, että ns. liikaväestö lähtee muualle. Tällöin jäävien asema paranee, koska jakajien määrä vähenee.

Nyt kuulen jo jonkun huutavan rasismia ja kaikkea muuta vastaavaa. No sen kun vaan. Mutta kun tarkastelee historiaa hieman laajemmin, huomaa, että tätä keinoa on käytetty jo muutaman tuhannen vuoden ajan eri tahoilla.

Kirjatusta historiasta tiedetään, että Hellaan kaupunkivaltiot toimivat juuri näin. Sen seurauksia voidaan vielä ihastella ns. Magna Graecan alueella Italiassa ja Sisiliassa. Tätä tapahtui jo 800-luvulta alkaen ennen aa.  Vastaavasti ensimmäisen vuosituhannen kansainvaellukset jatkoivat tätä samaa menettelytapaa. Hieman uudemmalla ajalla sitä toteutui myös Brittein saarilla ja muuallakin Euroopassa. Myös me suomalaiset olemme toimineet samoin 1800- ja 1900-luvuilla, me menimme Ameriikkaan, Australiaan sekä viime vaiheessa Ruotsiin.

Edellä mainittuina aikoina oli sikäli hyvä tilanne, että oli vielä ns. tyhjää tilaa, johon ihmiset saattoivat mennä. Mitä nyt hieman alkuväestöä tungettiin syrjään, ellei sattunut olemaan vastassa Julius Caesaria, joka hieman pisti hanttiin.

Jos Afrikan väestömäärä kasvaa ennakoidulla määrällä, on todennäköistä, että jonkinasteinen ”kansainvaellus” toteutuu. Tällöin esimerkiksi jo 10 %:n osuus väestönkasvusta vuodesta 2015 vuoteen 2050 on noin 120 miljoonaa ihmistä. Tämäkään määrä ei vielä merkittävästi vähennä painetta Afrikan päässä. Sen sijaan vastaanottavissa maissa/maanosissa se on merkittävä määrä, huolimatta siitä, että se tapahtuu tietysti vähittäin.

On luontevaa, että Afrikasta lähtevien kohdealueena on Eurooppa. Tämä johtuu ainakin seuraavista seikoista

1) Maantieteellinen läheisyys, Italia ja Espanja ja tätä kautta koko Eurooppa on erittäin lähellä ja helposti saavutettavissa.
2) Vanhat suhteet sekä ns. Siirtomaavallan ajoilta että viimeisen 50 vuoden aikana mukaan luettuna kehitysapu.
3) Kieli/kielet osittain johtuen kohdasta 2.

Jos esittämäni ”kansainvaellus” toteutuu, on otsikon huudahdukselle selvä tilaus. Eurooppa joutuu koetukselle, koska tulijamäärä on niin suuri. On aivan sama, millä nimekkeellä ihmiset tulevat: työperäinen maahanmuutto, turvapaikanhakijat, pakolaiset, siirtolaiset jne.


Määrä on oleva todennäköisesti suuri ja yhteiskuntarakenteet ovat haasteen edessä. Toivon todella, että minua viisaammat osaavat ratkaista tämän yhtälön viisaasti ja kaikkia hyödyttäen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti