tiistai 18. huhtikuuta 2017

Voi Eurooppa parka!

Yllä oleva parahdus pääsi suustani tutkittuani eri talousmahtien mahdollisuuksia hieman pitemmällä aikavälillä, vuoteen 2040 saakka eli siis hieman yli kahdenkymmenen vuoden päähän.

Tosin tarkasteluni on pelkästään numeraalinen ja määrällinen. Perusteena käytin lisäksi historiallisia tietoja eli talousmahtien kehittymistä vuodesta 1990 vuoteen 2015. Siis suurin piirtein vastaavan pituista ajanjaksoa.

Talousmahteina mukana tarkastelussa:
- Pohjois-Amerikka eli USA, Kanada ja Meksiko
- Euroopan unioni ilman Iso-Britanniaa
- Kiinan, Intian, Venäjän ja Japanin muodostama yhteenliittymän.

Perusteluina jaottelulle se, että Pohjois-Amerikka muodostaa selkeän maantieteellisen ja taloudellisen kokonaisuuden, jonka tukena ovat suhteellisen suuri väestöpohja ja mahtavat luonnonvarat.

Euroopan unioni on jo taloudellinen yhteenliittymä, josta kovaa vauhtia taotaan liittovaltiota.

Kolmas talousmahti syntynee, kun kiinalaiset haluavat toteuttaa taloudellisen voimansa myös poliittiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi maailman tasolla tilanne on selkeästi Aasiaa suosiva, joten maailman taloudellinen painopiste siirtyy joka tapauksessa Aasiaan. Kiina jo nyt maailman suurimpana taloutena vain vahvistaa otettaan. Kiinalaiset toimivat riittävän pitkäjänteisesti ja käytännöllisesti, että mahdolliset vanhat kiistat painetaan unholaan ja synnytetään uusi maailmanpolitiikan vahvin toimija. (Nämä ovat otatteluja, mutta lienevät varteenotettavia)

Näiden kokonaisuuksien taloudellinen kehitys vuodesta 1990 vuoteen 2015 on seuraavanlainen:

Talousmahti
1990
miljardi USD
2015
miljardi USD
Muutos %
Väestö miljoonia vuonna 2015
Pohjois-Amerikka
11.200
20.600
84
470
EU
10.400
15.700
51
438
KIVJ
10.100
34.400
240
2.900

Kuten taulukko osoittaa, EU on ollut maailmantalouden sairas mies (vai pitääkö sanoa henkilö) jo pitemmän aikaa. Valoa ei ole tullut talouselämään sen enempää unionin rahaliitosta kuin uusien vireiden voimien tuottamisestakaan Eurooppaan.

Jos käytetään lähtökohtana ns. business as usual -tekniikkaa ja projisioidaan talousmahtiosuus vuoteen 2040 eli käyttämällä toteutunutta, taulukon osoittamaa muutosprosenttia, niin saamme, että

1. vuonna 2040 KIVJ:n BKT olisi yhteensä 117 biljoonaa USD
2. Pohjois-Amerikan BKT olisi yhteensä 38 biljoonaa USD
3. EU:n BKT olisi puolestaan vain 24 biljoonaa USD. EU:ta heikentää selvästi UK:n irtoaminen. UK:n talous on kehittynyt selvästi EU:n keskimääräistä paremmin tarkastelujakson 1990 - 2015 aikana.
4. Nämä kolme suurta talousmahtia muodostavat edelleen kaksi kolmasosaa maapallon koko taloudesta (kuten tilanne oli vuonna 1990 ja vuonna 2015)

Kun vielä katsoo näiden talousmahtien väestöpohjaa, ei voi muuta kuin parahtaa että "Voi Eurooppa parka!".

EU:lla ( myös Pohjois-Amerikalla)on oikeastaan vain kaksi toivetta, jotka se voi mielestäni esittää valitsemalleen korkeammalla voimalle ja ne ovat

1. Kiinan ja Intian talouskasvu hidastuu murto-osaan aikaisemmasta keskimäärin 7-8 %:n kasvuvauhdista ja samalla Venäjä ja Japani pysyvät siinä kuopassa, missä ne ovat viime vuodet olleet.

JA/TAI

2. Kiina ei missään tapauksessa hiffaa tässä esitettyä talousmahtivaihtoehtoa vaan keskittyy vain omaan talouteensa ja toimintaansa.

Valitettavasti molemmat toiveet tuntuvat tuuleen huutelulta. Kiinalaiset ovat aivan liian viisaita, käytännönläheisiä sekä pitkäjänteisesti toimivia etteivät olisi huomanneet tätä vaihtoehtoa. Kiinan ja Intian valtavat kotimarkkinat pitävät vielä huolen siitä, että talouskasvu ei hidastu kohdan 1 toiveen mukaiseksi.

Kolmas toive tai vaihtoehto, joka sekä EU:lla että Pohjois-Amerikalla on, olisi se, että molemmat maat eli Kiina ja Intia alkaisivat hajota kansallisiin, uskonnollisiin ja etnisiin osiinsa. Tällöin voisikin olla ison Kiinan ja Intian sijaan 10–20 pienempää maata, joiden kohtaaminen olisi helpompaa.


KIVJ puolestaan seuraa katseellaan, kun EU ja Pohjois-Amerikka tekevät itsensä tehottomaksi ja toimimattomaksi erilaisilla toimenpiteillä ja keskinäisillä riitelyillä liittyvät ne sitten vapaaseen liikkuvuuteen, maahanmuuttoon, suhtautumiseen UK:n eroon tai Turkkiin sekä siihen kuka saa käydä missäkin WC:ssä tai mikä kenenkin sukupuoli on tai montako niitä on jne. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti