sunnuntai 16. huhtikuuta 2017

Ovatko työsuhteet myllerryksessä?

Harva se päivä joku esittää väitteitä siitä, että Suomessa syntyy nykyisin vain ns. epätyypillisiä työsuhteita. Näitä väitteitä esittävät tavalliset Matti Meikäläiset, ja tulevatpa ne usein esiin viisaiden päättäjiemmekin puheissa. Poliittisille toimijoille, varsinkin oppositiossa oleville, aihe on sangen herkullinen, koska siinä liikutaan hyvin tunnevaltaisessa tilanteessa. Epätyypillisinä työsuhteina voidaan pitää sekä määräaikaisia että osa-aikaisia työsuhteita.

Mitä tosiasiat sanovat tästä asiasta?

Tarkastelemalla tilastokeskuksen tietoja sekä vuodelta 2005 että vuodelta 2016 selviää, että
1. määräaikaisia työsuhteita vuonna 2016 oli 15,8 % kaikista työsuhteista.
2. Vastaava luku vuonna 2005 oli 16,5 %.

Siispä määräaikaisten työsuhteiden osuus on laskenut vuodesta 2005 vuoteen 2016 hieman alle prosenttiyksiköllä. EI SIIS LISÄÄNTYNYT VAAN VÄHENTYNYT.

Tarkastelemalla määräaikaisten työsuhteiden jaottelua akselilla yksityissektori- julkinen sektori, selviää, että
1. vuonna 2016 julkisen sektorin työsuhteista määräaikaisia oli 21,5 %, kun määrä vuonna 2005 oli peräti 23,8 %.
2. Yksityisen sektorin osalta määräaikaisten työsuhteiden määrä oli sekä vuonna 2016 että vuonna 2005 hieman yli 13 %.

Osa-aikaisten työsuhteiden määrä vuonna 2016 oli 15,3 %, kun vastaava määrä vuonna 2005 oli 13,1 %.


Johtopäätöksenä voidaan todeta, että osa-aikaisten työntekijöiden määrä on kasvanut noin 40.000 osa-aikaisella työntekijällä vuodesta 2005 vuoteen 2016. Määräaikaisten työntekijöiden määrä on puolestaan laskenut noin 15.000 työntekijällä.

Tällä yhdentoista vuoden jaksolla epätyypilliset työsuhteet ovat lisääntyneet hieman alle 20.000, kun otetaan huomioon myös lievä kasvu työsuhteiden koko määrässä.

Olen sitä mieltä, että näin pieni muutos (suhteellisesti alle yhden prosentin muutos) ei anna oikeutta millekään taholle mekastaa sillä, että

- työsuhteet ovat nyt myllerryksessä
- meillä Suomessa tehdään vain epätyypillisiä työsopimuksia
- täytyy säännöksillä jollain tavalla korjata tilannetta.


Lisäksi on hyvä huomata, että määräaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet osuvat osittain päällekkäin, koska joillakin työntekijöillä on määräaikainen työsopimus alle ns. täyden työajan.

Kun tarkastellaan jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien määriä sekä vuonna 2016 että vuonna 2005, huomaamme, että heidän lukumääränsä on suurin piirtein sama eli noin 1.550. 000 työntekijää.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti