keskiviikko 24. toukokuuta 2017

Onko meillä turhan paljon rahaa?

Tutkailin Ajatuspaja Liberan raporttia Kultaiset kahleet, jossa käsitellään kansalaisyhteiskuntaa ja sen osana järjestöjen rahoitusta.

Järjestöjen ja yhdistysten yhteiskunnallista roolia voidaan tietysti painottaa ja arvioida monella tavalla. Eräs tapa on ajatella, että järjestöjen on tarkoitus antaa kansalaisille mahdollisuus sellaiseen omaehtoiseen toimintaan, joka on tärkeää kansalaisten kannalta ja jota julkinen valta (valtio ja kunnat) eivät tuota. Järjestöt siis tuottavat sellaisia palveluita ja mahdollisesti tuotteita, joita markkinat eivät jostain syystä tuota.

Jos kansalaiset kokevat toiminnan tärkeänä, he pitävät huolta siitä, että toimintaan saadaan myös euroja joko jäsenmaksujen tai lahjoitusten kautta. Jos järjestötoiminnan omaehtoisuus halutaan turvata, tulisi julkiselta vallalta saatavan euromäärän olla erittäin vähäinen tai ainakin toiminnan koko volyymiin nähden vähäinen.

Mikäli järjestöjen toiminta riippuu suuressa määrin julkisen vallan euroista, johtaa se helposti siihen, että järjestöjen voimavaroista (sekä euroista, ajankäytöstä että muustakin) menee lobbaukseen. Järjestöt siis käyttävät voimavarojaan saadakseen lisää euroja julkiselta vallalta.

Onko meillä turhan paljon rahaa?

Tämä kysymys herää todella voimakkaana, kun katsotaan, mihin tarkoituksiin euroja on avustuksina annettu. Seuraava taulukko esittää pientä osaa myönnetyistä tuista/avustuksista:

Vapaaehtoispohjaisen tukihenkilö-verkoston toimintaan ja koordinointiin haja-asutusalueilla asuville ihmisille
159 000

Maaseudun terveys- ja
lomahuolto ry
Sisäilmasta sairastuneiden
ihmisten tukemiseen ja tiedottamiseen
89 000

Homepakolaiset ry
Syrjäytyneiden kiinalaisten tukemiseen
ja heidän palveluohjaamiseen
oikeiden viranomaisten luo
95 000

Suomen kiinalaisten
allianssi ska ry
Eläinavusteisen vapaaehtoistyöskentelyn
kehittämiseen ja koordinointiin
82 000
Suomen karva-kaverit
Ikäihmisten tietotekniikkataitojen
kehittämiseen vertaisohjauksen
avulla Pohjois-Karjalan alueella
80 000
Joen severi ry
Nuorten työllistymisen edistämiseen
sosiaali- ja terveysalalle toteuttamaan ikäihmisten virkistystoimintaa
80 000
Intopajat ry
Työttömän nuorten palkkaamiseen
oppisopimuksella järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin
26 000

Vaihtoehtoisen ammatti-koulutuksen kannatusyhdistys
sovinto ry
Kylätalon päivä-, virike- ja tukitoimintaan Jämsän seudun asukkaille
91 000
Emppis ry
Vapaaehtoisten tiepalvelumiesten sekä muiden vapepa-toimintaan osallistuvien jäsenten kouluttamiseen ja varusteluun
30 000
Autoliitto ry
Yli 60-vuotiaiden marttojen
toimintakyvyn lisäämiseen sukupolvien
välistä yhteisöllisyyttä hyödyntäen
50 000
Keski-Suomen Martat ry
Venäläisen kulttuurin edistäminen,
kotouttaminen
850 000
Cultura-säätiö
Sosiaalidemokraattinen
lastenjärjestö
647 000

Nuorten Kotkien Keskusliitto
– Unga Örnars centralförbund  NKK ry
Keskustalainen lastenjärjestö
425 000
Vesaisten Keskusliitto ry
Vasemmistoliittolainen
lastenjärjestö
346 000
Suomen Demokratian Pioneerien
Liitto – Pinskut ry
Raittiusjärjestö, tähtää Täysraittiuteen
150 000
Raittiuden Ystävät Ry
Rauhanjärjestö, vastustaa mm. Natoa
143 500
Suomen Rauhanpuolustajat ry
Kristillinen lapsikuoro. Tuotantoa ”Jippii, taivaan isän töissä”
27 000
Jippiimissio ry
Tikanheitto
27 000
Suomen Dartsliitto ry
Koiravaljakkourheilu
25 000
Suomen Valjakkourheilijoiden
Liitto ry
Kehitysapua liikunnan avulla
22 000
Liikunnan Kehitysyhteistyö
LiiKe ry
Tikanheitto, tikkajuoksu ja
tikkahiihto
20 000
Suomen Tikkaurheiluliitto
STURL ry
IMINTA AVUSTUKSET JÄRJESTÖ
(Tiedot: Libera: Kultaiset kahleet)

Edellä esitettyjen lisäksi löytyy merkittävä kirjo erilaisia tukia ja avustuksia mitä mielikuvituksellisimmille yhdistyksille ja järjestöille. Ns. asiantunteva taho on arvioinut, että julkinen valta antaa järjestökentälle tukia ja avustuksia vuosittain yhteensä noin 1.6 miljardia euroa.

Kun katsotaan, mihin kaikkeen tukea annetaan, herää otsikkokysymyksen lisäksi muutama kysymys:

Tehdäänkö meillä enää mitään ilman julkista tukea?
Miten tähän tilanteeseen on jouduttu?

Varmasti monen järjestön tekeminen on tärkeää. Nykyinen rahavirtojen rakenne on kuitenkin senlaatuinen, että se johtaa väistämättä tehottomuuteen toiminnassa. Kukaan ei valvo eikä vaadi järjestöiltä mitään selvitystä niiden eurojen käytön tehokkuudesta - ei sen enempää rahojen antaja kuin käytön kohteena olevat asiakkaatkaan.

Itselläni on muutaman vuoden kokemus ison ja paljon tukea saaneen ja saavan järjestön toiminnasta, siellä johdossa työskennelleenä. Lyhyesti todettuna: toiminnan tehottomuutta ei voi sanoin ilmaista eikä tukea. Saaduilla tuilla oli käytännössä todella vähän vaikutusta järjestön jäsenten ja asiakkaiden saamaan hyötyyn. Merkittävä tavoite toiminnassa oli lobbaus ja sen varmistaminen, että saadaan jatkuvasti vähintään saman verran tukea kuin aikaisemminkin, mieluummin enemmän.

Tällä saralla olisi kirveellä töitä.

Aluksi tulee selvittää, kuinka paljon tuet ja avustukset kokonaisuudessaan ovat. On otettava mukaan myös poliittiset puolueet, ay-liike ja muut toimijat.

Tämän jälkeen on päätettävä, että mikään järjestö ei saa tukea/avustusta enempää kuin 25-30 % kokonaiskuluistaan.

Kolmanneksi annetaan järjestöille oikeus kerätä euroja sekä tietysti jäsenmaksuina, palvelumaksuina mutta myös lahjoituksina ja vastaavina. Kansalaisyhteiskunnassa pääasiallisen tulovirran on tultava jäseniltä tai palveluiden käyttäjiltä tai lahjoittajilta.

Valtiolla ja kunnilla on parempaa käyttöä euroilleen kuin tikanheiton tai koiravaljakkourheilun tukeminen tai kylätalon viriketoiminnan avustaminen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti