perjantai 25. marraskuuta 2016

Populismia eduskunnassamme?

Populismi:
Populismin toimintamalli perustuu suosion tavoitteluun helposti omaksuttavien, usein tunneperäisten ja asioita yksinkertaistavien tunnusten avulla.


Halusin tutkia, miten populismi esiintyy suomalaisen kansanvallan keskuksessa eli eduskunnassa. Lähteenä käytin eduskunnan kyselytunteja, joista kävin läpi viimeiset neljä. Näiden kysymykset olivat seuraavanlaisia:

24.11.2016

Mitä hallituksella on järjestöjen työllistämistä vastaan? Hallitus aikoo vähentää järjestöille kohdistuvaa palkkatukea työllistämiseen. Järjestöjen työllistämiselle on asetettu 3.000 henkilötyövuoden katto, johon enintään annetaan palkkatukea.(18 min.)

Pääministeri Sipilä, aiotteko muuttaa tilanteen, jossa perheenyhdistämishakemuksen voi tehdä vain Syyriassa tai Ankarassa? Turvapaikan saaneen Alin vaimo ja lapset ovat Syyriassa eivätkä pääse tekemään perheenyhdistämishakemusta sen paremmin Syyriassa kuin Ankarassakaan. (10 min.)

Näettekö mitään riskiä, että vanhuksilla ei ole enää niin ammattitaitoista apua saatavilla kuin aikaisemmin? Hoitajamitoituksen alentamisesta on luovuttu, mutta epäilystä herättää se, että mitoituksessa otetaan hoitohenkilökuntaan muitakin kuin tutkinnon suorittaneita sairaanhoitajia tai lähihoitajia. Erittäin tärkeä ottaa huomioon, että keskusteltu hoitajamitoitus on laatusuositus, ei määräys. (12 min.)

Millä yhteiskunnallista hyvää lisäävällä perusteella hallitus aikoo lieventää alkoholin saatavuutta? Alkoholin saatavuutta halutaan lisätä. Alkoholin aiheuttamat haitat kasvavat: kuolemat +150/vuosi, alkoholin vammauttamia lapsia syntyy enemmän, poliisin työn määrä kasvaa, nyt poliisin työstä 70 % liittyy alkoholin käyttöön. (10 min.)

Suomi kieltää kivihiilen lailla ja puolittaa öljyn käytön, lisäksi investoidaan merkittävästi ja panostetaan uusiutuvaan energiaan. Nämä auttavat kansantaloutemme kehittymistä tulevaan ja mahdollistavat sen, että voimme saavuttaa kansainvälisesti sovitut ilmastointitavoitteet ja kysymys: Mitä hyötyä nämä energiavalintojen muutokset tuovat Suomen kansantaloudelle? (6 min.) Käsittely jäi yleislähetyksessä kesken.

17.11.2016

Miksi Suomi ei maksa korvauksia yhteiskunnan huostaan otetuille, kaltoinkohdelluille lapsille? Nämä lapset olivat yhteiskunnan toimesta otettu huostaan ja sijoitettu erilaisiin laitoksiin. nyt jopa vuosikymmenet jälkikäteen on ilmennyt erilaista kaltoinkohtelua. (runsaat 25 min.)

Saako Guggenheim-museo valtion tukea vai ei? Guggenheim-museo on puhtaasti helsinkiläinen museohanke, josta päättää ja jonka kustannuksista vastaa tarvittaessa Helsingin kaupunki. (runsaat 15 min.)

Kuinka paljon valtion ja sijoittajien rahaa Talvivaara vielä tarvitsee? Talvivaaraan on sijoitettu yhteiskunnan varoja jo noin miljardi. (10 min.)

10.11.2016

Miltä hallituksen lyhytnäköinen politiikka koulutuksesta varastamisesta näyttää? Hallitus kuten edellinenkin hallitus on vähentänyt koulutukseen käytettävää euromäärää ja ennen kaikkea hillinnyt euromäärien kasvua. (runsaat 20 min)

Miten hallitus näkee Pariisin ilmastosopimuksen toteutumistilanteen  USA:n presidentinvaalituloksen valossa? Mitä linjaa Suomi ajaa, että Pariisin sopimus säilyisi ja toteutuisi? (10 min.)

Milloin eriarvoistavien leikkausten linja loppuu? Kuinka paljon lisää hallitus aikoo leikata kevään riihessä? (14 min.)

Miten käsittelette USA: n presidentinvaaleja? Mikä on Suomen linja EU:n ulkoministerikokouksessa USA:n vaalitulokseen?

27.10.2016

Eikö kannattaisi perua diabeetikkojen lääkekulukorvausten leikkaaminen? Hallitus on päättänyt alentaa II tyypin diabeteslääkekorvauksen 100 %:sta 65 %:iin. Asia koskee runsasta 250.000 ihmistä. (20 min.)

Aiotteko ajaa raskaan polttoöljyn käyttökieltoa arktiselle alueelle, nimenomaan pohjoiselle alueelle? (14 min.)

Pääministeri oli todennut radiossa Pääministerin haastattelutunnilla, että ei ole kuullut kenenkään esittävän 0-tuntityösopimusten kieltämistä. Asiasta on kuitenkin kansalaisaloite, jonka on allekirjoittanut 63.000 henkilöä. Miten on pääministeriltä mennyt ohi tällainen kansalaisaloite? Mitä pääministeri vastaa tämän kansalaisaloitteen allekirjoittaneille? (11min.)

Pitääkö paikkansa, että hallitus aikoo käynnistää perhevapaiden uudistuksen? Kysymyksen esittäjä haluaa, että tähän uudistukseen kytketään myös varhaiskasvatuksen uudistaminen. (10 min.)


Jokainen voi itse tehdä johtopäätöksiä siitä, kuinka populistisia esitetyt kysymykset hänen mielestään ovat. Ainakin ne olivat suurelta osin sekä hyvin tunneperäisiä sisällöltään että esittäjien äänenvärinästä päätellen myös hyvin tunneperäisiä ainakin esittäjän sielunelämässä.

Lähtökohtana lienee, että Suomen eduskunta on elin, jonka tehtävänä on huolehtia julkisvallan monopolilla siitä, että yhteiskunta toimii riittävän hyvin riittävälle joukolle kansalaisia.  Lisäksi eduskunnan tulee keskittyä paljon enemmän ns. puitteiden rakentamiseen eikä yksittäisten asioiden vatkaamiseen.

Tätä sen tulisi tehdä ennen kaikkea lainsäädännöllä ja julkisten varojen käytön ohjauksella. Molemmat näistä tulisi pitää vielä riittävän ”pieninä”, että tarvittava tehokkuus ja toimintakyky säilyisivät.

Kun tarkastelee edellä olevien kolmen kyselytunnin kysymyksiä ja arvioi niitä Suomen yhteiskunnan kannalta, tulee melko ikävä ja murheellinen käsitys Suomen eduskunnan tilanteesta ja tilasta.
Miksi eduskunnan kyselytunnilla ei esimerkiksi otettu esiin:

Onko mitään järkeä antaa yrityksille yritystukia? Missä tilanteessa niitä annetaan? Tuleeko yritystukiin liittää jotakin vastavuoroisuutta (esim. Viking Line)?

Miten toteutamme energiastrategian muutoksen siten, että omakin kansantaloutemme siitä hyötyy? Mitä muutoksia tulee tehdä kokonaisverotukseen, koulutusjärjestelmään ja yritysten toimintamahdollisuuksiin, että hyöty realisoituu?

Miten varmistamme työmarkkinoiden toimivuuden siten, että työn tarjonta ja työn kysyntä kohtaavat?  Miten varmistamme, että työn vastaanottaminen on lähes aina kannattavaa ja järkevää? Onko syytä siirtyä sosiaaliturvamallista ns. negatiiviseen tuloveroon?

Miten pidämme huolen siitä, että meidän hyvin hajanaisesta ja tehottomasta yliopisto- ja korkeakouluverkostostamme saadaan tehokas ja toimiva sekä uutta luova? Montako yliopistoa ja AKK:a meillä yleensä on oltava?

Miten saamme omasta terveydenhoitojärjestelmästämme yhtä tehokkaan ja toimivan kuin verrokkimaissa (UK, Alankomaat, Ruotsi, Tanska, Norja tai muut valitut)? Tähän liittyen tuore käytännön kokemus: Olen nyt Málagassa kuukauden ajan ja jouduin käymään tarkistuskokeissa paikallisessa yksityisklinikassa verikokeessa. Käynti oli miellyttävä, toimenpide sujui ripeästi ja ammattitaidolla. Kokeen tulokset tulivat samana päivänä, tehtiin 23 testausta ja maksoivat peräti 18.50 €. Olisiko täältäkin jotain opittavaa?

Sekä ikisuosikkini pohdittavien kysymysten joukossa:

Kuinka laajasti Suomen kamara on syytä pitää asuttuna? Miten parhaiten saamme tehokkaasti ja kohtuukustannuksilla tämän tehtyä?Kyselytuntien perusteella jaan populismimitalit seuraavasti:

Kultamitali ja ylivoimainen ykkössija menee vihreille.
Toisesta sijasta kisasivat ansiokkaasti SDP ja Vasemmistoliitto. Vasemmistoliitto sai niukasti kakkossijan.
SDP jäi kolmanneksi.

Kaikki kolme päihittävät kirkkaasti populistiseksi parjatun Perussuomalaiset vaikka otettaisiin mukaan myös aikaisemmat vaiheet eli Perussuomalaisten oppositiossa oloaikakin.


Erityisesti nostan hattua Ville Niinistön mahtavalle populismille, joka näyttää myös kannattavan, koska vihreiden kannatus on hänen aikanaan noussut selvästi. On mielenkiintoista nähdä, saavatko Vihreät seuraavaksi puheenjohtajakseen yhtä taitavan populistin kuin Ville on. Vasemmistoliitollehan kävi hieman huonosti, koska uusi puheenjohtaja ei ole tässä suhteessa aivan yhtä taitava kuin edellinen oli.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti