maanantai 28. maaliskuuta 2016

Eunukkiyhteiskunta

Onko Suomesta tullut eunukkiyhteiskunta?

Mikä on eunukki? Eunukki on ns. munaton, omaa suhteellisen rajattua asiaansa ajava henkilö - mies tai nainen - joka ratkaisee asiat hyvin tunteenomaisesti ja nopeasti, ilman järkiperusteita tai jopa niiden vastaisesti. Munattomuus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että eunukki muuttaa helposti mielipidettään, jos hänen esittämäänsä asiaa riittävästi paheksutaan verrokkiryhmässä. Jos eunukki saa hyväksyntää verrokkiryhmältään, hän kyllä jaksaa huutaa, ja kuvittelee oman huutoäänensä voimakkuuden takaavan sen, että hän on oikeassa. Eunukit tunnistavat nopeasti toisensa siitä, että kaikki ovat aina samaa mieltä keskeisestä agendasta.

Mikä on eunukkiyhteiskunta?

Eunukkiyhteiskunta on ihmisten yhteisö, jossa erilaiset pienet piirit eli eunukkiryhmät, mikä milläkin perusteella, katsovat oikeudekseen määritellä, miten toisten tulee käyttäytyä ja toimia. Eunukkiyhteiskunnassa keskitytään toisaalta ajamaan omaa, pientä ja merkitykseltään rajattua mutta kyseessä oleville eunukeille sillä hetkellä tärkeää asiaa, ja toisaalta estämään kaikenlaiset erilaiset mielipiteet ja näkökannat. Eunukkiyhteiskunta säntää helposti kuin sopulilauma aina sopivalta tuntuvan kimmokkeen perään, ja mitään muuta ei asialistalle sitten yleensä mahdukaan. Lisäksi eunukit ovat sitä mieltä, että vain he tietävät asian oikean laidan.Mistä tunnistaa eunukkiyhteiskunnan ja sen asteen?

Em. määritteistä voidaan päätellä toimintatapoja, jotka osoittavat eunukkiuden asteen:
 • kerrallaan on vain yksi keskeinen asia, joka pyörii mukana kaikessa ja johon keskustelu käännetään lähes jokaisessa tilanteessa
 • oma mielipide tai käsitys muutetaan heti, kun verrokkiryhmän huuto tai vastustus nousee yhtään tavanomaista keskustelua kiivaammaksi
 • tehty päätös perutaan tai päätöstä ei tehdä ollenkaan, koska eunukkien huuto synnyttää epämiellyttävän tunteen siitä, että päätöksen tekijä ei olekaan kaikkien mieleen
 • eunukkimedia vaikenee kuoliaaksi tai huutaa hiljaiseksi jokaisen, joka ei ole riittävän eunukki käsityksiltään ja joka uskaltaa vielä tuoda tämän jollakin tavalla esiin
 • eunukit seurustelevat usein keskenään ja varovat sitä, etteivät vahingossakaan törmää ei-eunukkeihin, koska heiltä voisi saada inhottavan tartunnaneunukit tukevat toisiaan aina ja kaikissa tilanteissa, koska siten he voimaantuvat ja saavat tukea omalle oikeassa olemiselleen
 • eunukit pelkäävät avointa ja tosiasioita sisältävää vuorovaikutusta, koska he voisivat joutua myöntämään puutteita tai jopa erheitä omassa asiassaan ja päättelyssään
 • Eunukit tukevat toisiaan, ja jos johonkin eunukkiryhmään kohdistuu jotakin kielteistä, kaikki eunukit ryhtyvät yhdessä puolustamaan ryhmää. He pitävät huolen siitä, että mitään sellaista ei tehdä, mikä voisi heikentää eunukkiryhmän tilannetta. Tämä voi joskus olla hieman vaikeaa, koska eunukeiden edustamat ryhmät joutuvat joskus kamppailemaan keskenään siitä, mikä on korkeimman tason eunukkiryhmä.  Tämä ratkaistaan tietysti eunukkien tapaan pelkällä fiilispohjalla.
 • Eunukit korostavat yleensä ihmisoikeuksia kuten sananvapaus, liikkumisen vapaus, oikeus turvaan, yhdistymisvapaus, mielensä osoittamisen vapaus jne., mutta nämä koskevat vai eunukkiryhmiä. Kaikki muut ryhmät joutuvat suurennuslasin alle. Hieman enemmän epäilyttävät ryhmät ja yksilöt sekä heidän toimintansa kriminalisoidaan tavalla tai toisella tai ainakin yritetään sitä
 • Eunukit syyttävät muita ryhmiä siitä, mistä he itse kärsivät eniten. Tämä on toiseuden ja erilaisten mielipiteiden ja käsitteiden pelko.
 • Eunukit muuttavat kielen soveltumaan oman eunukkiutensa tukemiseen. Tämän mukaan tavanomaiselle kielenkäytölle haetaan uusia käsitteitä ja luodaan sellaisia käsitteitä, joiden sisältö ja merkitys on hyvin epävarma ja tunteenomainen sekä vaikeasti tulkittava.
 • Käsitteiden sisältöä myös muokataan vastaamaan eunukkiuden astetta. Esimerkiksi rohkeana pidetään henkilöä, joka on samaa mieltä toisten eunukkien kanssa. Tällainen rohkeus tulee toki myös palkita jollakin eunukkitunnustuksella. Pidemmälle vietynä kielen muuttaminen otetaan mukaan lainsäädäntöön jolloin saadaan aikaan säännöksiä, joiden tulkinta on hankalaa, epävarmaa ja mahdollistaa mielivaltaisen tulkinnan aina tarpeen mukaan.


Edellä olevista eunukkiuden tunnusmerkeistä ja niiden asteista voi tehdä sen johtopäätöksen, että suomalainen yhteiskunta on suhteellisen pitkällä eunukkiuden tiellä. Kun tämä suuntaus jatkuu vielä tovin, voidaan todeta, että olemme pikapuoliin täyseunukkiyhteiskunta, joka kaiken lisäksi on tehty omatoimisesti, kastroimalla omat mielemme.


Pyydän anteeksi käsitettä ’eunukki’ kaikilta aidoilta eunukeilta. Heillä on ollut merkittävä vaikutus Euroopan historiassa, ainakin, Bysantissa, Osmannien sulttaanikunnassa sekä Egyptistä alkaneessa ja muodostuneessa mamelukkien sulttaanikunnassa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti