sunnuntai 31. tammikuuta 2016

Sinivalkoisten siipien hinta

Sinivalkoiset siivet eli Finnair nauttii Suomessa syystä tai toisesta melkoista arvonantoa. Mysteeri on, mistä tämä johtuu. Ainakaan yrityksen taloudellinen menestys ei siihen anna aihetta. Lieneekö sitten syynä lentämisen kuviteltu hienous tai lentäjän/lentoemännän toiminnan oletettu status.Finnair Oy:n taloudellista menestystä tutkittaessa, esimerkiksi aikajanalla 2000-2015, selviää että useana vuotena yrityksen toiminta on ollut tappiollista ja aika monena vuotena suhteellisen vähän voitollista.

Me kaikki olemme valtion kautta Finnairin omistajia. Kuinka hyvä sijoitus meille kansalaisille Finnair on ollut 15 viime vuoden ajan? Tätä varten olen laskenut, mikä olisi ollut Finnairin tilikauden voitto kunakin vuotena, jos se olisi saavuttanut kohtuullisen tuoton omalle pääomalle. Kohtuullinen tuotto on 12 %. Oman pääoman tuottoprosenttia pidetään hyvänä, jos se ylittää 15 %, joten asetettu tavoitetaso ei ole ainakaan liian haasteellinen.

Tavoitevoittoa olen verrannut kunkin vuoden toteutuneeseen tilikauden voittoon. Eli ylittääkö vai alittaako Finnairin tilikauden voitto tavoitetason. Ensimmäiseksi selvisi, että Finnairin tilikausien voitot ylittivät tämän tavoitevoiton vain kahtena vuotena tarkastellun 16 vuoden aikana.

Toinen selvinnyt seikka on se, että Finnairin saavuttamat voitot yhteenlaskettuna jäivät koko tarkasteluajalta yhteensä noin 1,3 miljardia euroa yhteenlasketuista tavoitevoitoista. Vielä selvennykseksi: jos Finnair olisi tuottanut omalle pääomalle keskimäärin 12 %:n tuoton, sen yhteenlasketut voitot olisivat olleet yhteensä reilusti yli 1,3 miljardia €. 

Tilikausien toteutuneet voitot yhteenlaskettuina ovat olleet vain runsaat 20 miljoonaa euroa. Taloudellisesti ajateltuna sijoituseurot eivät ole tuottaneet oikeastaan mitään. Tämä 1,3 miljardia euroa on siis tässä esitettynä saamatta jäänyttä voittoa. Tästä määrästä valtion olisi omistuksen mukainen eli noin 56 %. Tämä tarkastelutapa on perusteltua siksi, että pitkällä aikajänteellä yrityksen voitot ovat omistajien rahaa, joka realisoituu joko osinkojen, osakeantien tai osakkeiden myyntien kautta.

Edellä käytetty laskentapa on yksinkertaistettu, mutta osoittaa kuitenkin, että Finnair Oy:n omistaminen ei ole ollut taloudellisesti järkevää, ainakaan tämän vuosituhannen lukujen perusteella.

Kolmas esiintullut seikka on se, että vuonna 2000, joka oli ensimmäinen tarkasteluvuosi, valtion omistama Finnairin osakepotin pörssiarvo oli runsaat 220 miljoonaa euroa. Yllätys yllätys - vuoden 2015 lopussa valtion osakepotin (hivenen vähemmän osakkeita tosin) arvo oli vain hieman suurempi eli noin 240 miljoonaa euroa.

Jos siis valtio olisi myynyt Finnairin osakkeet, esimerkiksi vuoden 2005 lopussa, jolloin valtion omistuksen arvo oli lähes 600 miljoonaa euroa ja sijoittanut tämän sellaiseen yritykseen, joka olisi tuottanut omalle pääomalle tavoitetason mukaisen 12 % tuoton, olisi yhteinen varallisuutemme ollut vuoden 2015 lopussa  runsaat 700 miljoonaa euroa suurempi, ilman korkoa korolle vaikutusta.

Siispä herää kysymys: Miksi valtio ylipäätänsä omistaa Finnair Oyj:tä?  Mitään taloudellista perustaa ei kovin helposti löydy. Myöskään se, että poikkeustilanteissa tarvitsemme toimivat lentoyhteydet johonkin ei vakuuta, koska ne voidaan turvata sangen hyvin ilman omaa omistettua lentoyhtiötä.

Vertailun vuoksi oman pääoman tuottoprosentteja muutamasta eri aloja edustavasta yrityksestä:

vuosi         2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009

Kone           45        41        40        32         36        36      39
Kesko           -          8           8         7            9         9        -
Wärtsilä                   18         21      20          18       25

Kuten edellä olevasta näkyy, Finnairin tavoitteena käytetty 12 %:n oman pääoman tuottoprosenttivaatimus ei ole erityisen vaativa. 

Mikä siis on sinivalkoisten siipien hinta? Keskimäärin 70 miljoonaa euroa vuodessa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti